Laat een mooi landschap creëren

Een landschap kan door de natuur gevormd worden maar soms kan het ook wel een helpende hand van de mens erbij gebruiken. Daarvoor wordt dan landschapsarchitectuur ingeschakeld. Op die manier krijgt een landschap net even wat extra waardoor het voor de mens nog mooier en beter wordt om in te leven.

 

Plannen maken in overleg

Als je je wendt tot BTL voor advies omtrent landschapsarchitectuur ben je zeker aan het goede adres. Zij werken met professionals die op dat gebied veel kunnen doen in overleg met wat jij wilt. Als jij bepaalde ideeën hebt over hoe je wilt dat het landschap eruit komt te zien, bijvoorbeeld als gemeente, dan kun je dit in overleg kenbaar maken en wordt er gekeken naar wat er allemaal mogelijk is. Ook de burgers kunnen hierin inspraak krijgen.

 

Met respect voor de natuur

Als er landschapsarchitectuur gebezigd wordt, wordt daarbij uiteraard wel rekening gehouden met de reeds bestaande natuur en de historie ervan. Het is niet zo dat meteen het hele gebied op de schop genomen wordt. Er wordt gekeken naar hoe het geschikt gemaakt kan worden voor de bewoners maar met het nodige respect voor de natuur.

 

Zorg voor een goede combinatie

Bij de architectuur wordt gekeken naar de ontwikkeling van het landschap en van de natuur. Indien nodig kan deze ook op bepaalde punten hersteld worden. Naast de natuur wordt er ook gekeken naar een infrastructuur die daarbij past. Zo komen zowel de natuur als de woon- en werkomgeving van de mens het beste tot hun recht. Er wordt ook gekeken naar de mogelijkheden voor groen in de stad en ontwerpen gemaakt met de nodige beplanting zodat de bewoonde wereld groen en prettig leefbaar blijft zonder dat de bestaande natuur er onder te lijden heeft of ervoor opgeofferd wordt.

Willem

View more posts from this author